Proses Ujian Iman – Sampai mendapatkan mujizat

||Proses Ujian Iman – Sampai mendapatkan mujizat

Proses Ujian Iman – Sampai mendapatkan mujizat

By | 2018-11-12T13:58:37+07:00 November 12th, 2018|From Maq's Heart|1 Comment

One Comment

  1. Herry Susanto 18 November, 2018 at 8:04 am - Reply

    Syaloom ibu Maq,
    Firman Tuhan yang membangkitkan kembali semangat saya dalam menjalani proses ujian iman dalam hidup saya.. Kiranya Tuhan Yesus memakai lebih luar biasa lagi dalam pelayanan ibu. Amin.

Leave A Comment

twelve + two =