PENYAKIT ADALAH MANIFESTASI SAKIT HATI – PERKATAAN BIJAK MEREDAM KEMARAHAN

||PENYAKIT ADALAH MANIFESTASI SAKIT HATI – PERKATAAN BIJAK MEREDAM KEMARAHAN